M E D I C A L & E X E R C I S E & E Q U I P M E N T S

Gizlilik Sözleşmesi

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (“KVKK”) USUL VE ESASLARI UYARINCA KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KORUNMASI HAKKINDA

MÜŞTERİ AYDINLATMA METNİ

Biz, Performist Spor ve Medikal Sanayi Anonim Şirketi olarak (“Şirket”), hangi kişisel verilerinizi ne amaçlarla işleyeceğimizi size anlatabilmek amacıyla bu Aydınlatma Metni’ni hazırladık. 

Duruma göre aşağıda belirttiğimiz şekilde bizimle paylaşmış olduğunuz kişisel verilerinizin, hizmet sunumuna dair olan hizmet alımı ilişkimiz kapsamında; işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde ve bu amaç ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde, paylaştığınız kişisel verilerin doğruluğunu ve tarafımıza bildirdiğiniz şekilde en güncel halini koruyarak, kaydedileceğini, depolanacağını, muhafaza edileceğini, yeniden düzenleneceğini, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılacağını ve KVKK’nın öngördüğü şartlarda, yurtiçi veya yurtdışı üçüncü kişilere aktarılacağını, devredileceğini, sınıflandırılabileceğini ve KVKK’da sayılan sair şekillerde işleyeceğimizi bildiririz. 

HANGİ KİŞİSEL VERİLERİNİZİ İŞLİYORUZ?

Tarafımızca, bizimle paylaşmanız veya gerekli olması halinde, işlemeye konu olabilecek kişisel verileriniz aşağıdaki gibidir:

Cinsiyet, adres, telefon, e-posta adresi, websitesi / uygulama Kullanım verileri: IP adresi, Vergi dairesi, vergi numarası, vergi levhası, unvan, faaliyet raporları, ürün sipariş kodu/ bilgileridir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ NE ŞEKİLDE VE HANGİ SEBEPLERLE TOPLUYORUZ?

Şirket olarak hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek, aramızdaki satış sözleşmesinin ifası, kanunlarda öngörülen nedenlerle ve Şirket’in meşru menfaati gereği sizden talep ettiğimiz kişisel verilerinizi, sizin bize sözlü, fiziksel veya elektronik ortamda iletmeniz veya sizin bize internet sitemiz veya N11, Hepsiburada ve Gittigidiyor gibi platformlar veya arama motorları üzerinden iletmeniz yoluyla topluyoruz. Şirket’in işyeri güvenliği sağlamaya yönelik hukuki yükümlülüğü ve meşru menfaati gereği, merkez ve mağazalara yerleştirdiğimiz kameralar aracılığıyla görsel verilerinizi topluyoruz. Hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek için bize iletilen hukuki belge ve tebligatlar vasıtasıyla kişisel verilerinizi topluyoruz.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ HANGİ AMAÇLARLA İŞLİYORUZ?

Yukarıda belirttiğimiz ve bizimle paylaşabileceğiniz diğer kişisel verilerinizi, aşağıdaki amaçlarla işleyebilmekteyiz:

Sizinle kuracağımız satıcı-müşteri ilişkisini yürütebilmek için, özellikle;          

 • İnternet sitesine üye olmanızın sağlanması
 • Üye olsanız da olmasınız da ürün siparişi vermenizin sağlanması
 • Okul, spor kulübü ve şirketlere ürün satışı gerçekleştirilmesi
 • Perakende satış yapan bayilere, kurum ve kuruluşlara ürün satışı gerçekleştirilmesi
 • Ürünlerin sizlere zamanında ve tam olarak tesliminin sağlanması
 • Satış işlemlerinin takip edilmesi,
 • Firmalara ödeme yapılması,

İlgili mevzuat çerçevesinde yapmakla yükümlü olduğumuz bazı süreçleri yerine getirmek için, özellikle;

 • Fatura oluşturulması ve gider pusulası evrakı hazırlanması
 • Fatura bilgilerinin yasal zorunluluk çerçevesinde saklanması
 • Çek, senet tahsilatlarının gerçekleştirilmesi ve ilgili banka işlemlerinin yapılması,
 • Kredi kartı ile tahsilat yapılabilmesi,
 • Cari kart açılışı yapılması,

Size verdiğimiz hizmeti daha iyi yerine getirebilmek, kendimizi geliştirebilmek için pazarlama ve araştırma faaliyetlerini yerine getirebilmek için;

 • Size özel satış ve pazarlama faaliyetlerinin planlanması ve gerçekleştirilmesi
 • Rızanız olması halinde, alışveriş tercih ve geçmişlerinizi değerlendirilerek sizlere kampanya ve teklifler sunulması, bu kapsamda sizlere ticari elektronik ileti gönderilmesi
 • Sizlere sunulan ürün ve hizmetlere bağlılığın oluşturulması veya arttırılması gibi amaçlarla ürün ve hizmetlerin müşterilerimizin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek önerilmesi, tanıtılması ve gerekli olan aktivitelerin planlanması ve gerçekleştirilmesi, memnuniyet ve bağlılık araştırmalarının yapılması,
 • Ürün ve hizmetlerin satış, pazarlaması ve tanıtımı süreçlerinin programlanması ve takibi
 • Yukarıda sayılan hizmetlerimizin gerçekleştirilebilmesi ve satış sonrası iade, değişiklik gibi taleplerinize ve şikayetlerinize cevap verebilmek adına kişisel verilerinizin güvenli bir veri tabanında muhafazasının sağlanması
 • Sadakat kart çerçevesinde müşterilerimizin bizimle paylaştığı kişisel verileri dahil birçok verinin CRM uygulamasına kaydedilerek bu verilerin muhafazasının sağlanması, bu doğrultuda müşterilerimize uygun fırsat ve kampanyalar hazırlanması ve Müşteri memnuniyetinin sağlanması

Şirket’in idaresi, işin yürütülmesi, Şirket politikalarının uygulanması amacıyla, özellikle;

 • Mağazalarda güvenliğin sağlanması
 • Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetler ile Şirketimiz ve Şirketimiz ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini
 • Mağazalarımız ve şirketimizin bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, bilgi teknolojileri alt yapısının oluşturulması ve yönetilmesi
 • Şirketimiz tarafından sunulan hizmetlerin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi, ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması
 • İş ve operasyonların sürdürülmesi, Şirket faaliyetlerimizin ve prosedürlerinin yürütülebilmesi
 • Şirketimizin günlük nakit akışının yönetilmesi,

Hukuki taleplere karşı savunma hakkımızı kullanabilmek için, özellikle;

 • Tüketici şikayetlerinin yönetiminin sağlanması. Kişisel verilerinizi, ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre ve her halde kanuni zamanaşımı süreleri kadar süre için işlemekteyiz.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN YURT İÇİNDEKİ ÜÇÜNCÜ KİŞİLERLE PAYLAŞILMASI

Kişisel verileriniz zaman zaman belli faaliyetleri gerçekleştirebilmemiz için o alanda uzman firmalara veya kullandığımız uygulamaların sunucularına aktarılabilmektedir. Örneğin;

 • Mail ve SMS gönderim listemizde yer almanız halinde toplu SMS ve elektronik ileti gönderen firmalara yalnız söz konusu faaliyetin gerçekleştirilmesi için gerekli olan verileriniz aktarılabilmektedir.
 • Tahsilata ilişkin işlemlerin ve sürecin gerçekleşmesi amacıyla entegre tahsilat uygulamasının sunucularına aktarılmaktadır.
 • Sizinle olan satıcı-müşteri ilişki çerçevesinde talep ettiğiniz ürünü gönderebilmek için kargo şirketleri ile yalnız adınız-soyadınız ve adresiniz gibi ilgili kişisel verilerinizi paylaşabilmekteyiz.
 • Teknik desteğe ihtiyacımız olması halinde destek aldığımız firmaların zaman zaman sistemlerimize erişebilmesi gerekebilmektedir ve böylece ilgili sistemlerdeki verileriniz söz konusu firmalar için erişilebilir durumda olabilir. Ancak bu firmaların kişisel verilerinizi kullanmamaları için gerekli önlemleri almaktayız.
 • İnternet sitesi hizmetini verebilmemiz adına internet sitesi servis sağlayıcımıza aktarılmaktadır.
 • Ödeme işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi için bankalara aktarılmaktadır.
 • Depolama ve sevkiyat süreçlerinin gerçekleştirilebilmesi için anlaşmalı olduğumuz depolama firmasıyla paylaşılmaktadır.

Ayrıca savunma hakkımızı kullanabilmemiz için avukatlarımız ile ve hukuka ve usule uygun olması koşuluyla mahkeme kararı, Tüketici Hakem Heyeti kararı veya delil talebi gibi hukuki talepleri yerine getirme yükümlülüğümüz çerçevesinde ilgili kurumlar ile paylaşabiliyoruz.

HAKLARINIZ

KVKK’nın 11. maddesi gereği bize şahsen, kimliğinizi ispat etmeniz kaydıyla, kişisel verileriniz ile ilgili;

 • Şirket’in hakkınızda kişisel veri işleyip işlemediğini öğrenmek, eğer işlemişse, buna ilişkin bilgi talep etmek,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığı öğrenmek,
 • Kişisel verilerin yurtiçi veya yurtdışına aktarılıp aktarılmadığı ve kimlere aktarıldığını öğrenmek haklarına sahipsiniz.

Ayrıca, Şirket’ten yanlış ve eksik kişisel verilerinizin düzeltilmesini ve verilerinin aktarıldığı veya aktarılmış olabileceği alıcıların bilgilendirilmesini talep etme hakkınız vardır.

Kişisel verilerinizin KVKK madde 7’de öngörülen şartlar çerçevesinde verilerinizin imha edilmesini (silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini) Şirketten talep edebilirsiniz. Aynı zamanda verilerin aktarıldığı veya aktarılabileceği 3. kişilerin imha ve/veya düzeltme talebiniz ile ilgili bilgilendirilmesini talep edebilirsiniz. Ancak imha ve düzeltme talebinizi değerlendirerek hangi yöntemin uygun olduğu somut olayın koşullarına göre tarafımızca değerlendirilecektir. Bu bağlamda seçtiğimiz imha yöntemini neden seçtiğimiz ile ilgili bizden her zaman bilgi talep edebilirsiniz.

Münhasıran bir otomatik sistem kullanılarak oluşturulmuş kişisel veri analizinizin sonuçlarına bu sonuçlar çıkarlarınıza aykırıysa itiraz edebilirsiniz.

Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep edebilirsiniz.

Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin Şirket için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirlenen tarifedeki ücret alınabilir. 

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili hususlarda başvurunuzu Şirketin internet adresinde bulunan başvuru formunu doldurarak, yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da bize daha önce bildirdiğiniz ve kayıtlarımızda yer alan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle Şirketimize teslim etmeniz gerekmektedir. Şirket tarafından talebinizin mahiyetine ve başvuru yönteminize göre Şirket tarafından başvurunun size ait olup olmadığının belirlenmesi ve böylece haklarınızı koruyabilmek amacıyla ek doğrulamalar (kayıtlı telefonunuza mesaj gönderilmesi, aranmanız gibi) istenebilir. Örneğin Şirkette kayıtlı olan e-posta adresiniz aracılığıyla başvuru yapmanız halinde Şirkette kayıtlı başka bir iletişim yöntemini kullanarak size ulaşabilir ve başvurunun size ait olup olmadığının teyidini isteyebiliriz.

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ
PERFORMİST SPOR VE MEDİKAL SANAYİ AŞ.
Yeni Çamlıca Mh. Dursunbey Cad. No:13
Ataşehir / İSTANBUL / TÜRKİYE
Tel: 0 216 492 78 03 Faks: 0216 492 78 04
[email protected]
Mersis No: 0728057376600001
Ticaret Odası Kayıt No: 747529-0

ABOUT THE PROTECTION OF YOUR PERSONAL DATA ACCORDING TO THE PROCEDURE AND PRINCIPLES OF 6698 PERSONAL DATA PROTECTION LAW (“KVKK”)
CUSTOMER LIGHTING TEXT


As Performist Spor ve Medikal Sanayi Anonim Şirketi (“Company”), we have prepared this Clarification Text in order to tell you which personal data we will process and for what purposes.

According to the situation, within the scope of our service procurement relationship regarding the service delivery of your personal data that you have shared with us as stated below; within the framework of the purpose that requires them to be processed and in connection with this purpose, in a limited and measured manner, the personal data you share will be kept, updated, re-organized, re-organized, and will be shared with institutions authorized by law to request this personal data, and Under the conditions stipulated by KVKK, we declare that it will be transferred, transferred, classified and classified to domestic or foreign third parties and that we will operate in other ways listed in KVKK.

WHAT PERSONAL DATA DO WE PROVIDE?

Your personal data that may be subject to processing by us, if necessary, or if necessary, are as follows:
Gender, address, phone, e-mail address, website / application Usage data: IP address, Tax office, tax number, tax plate, title, activity reports, product order code / information.
In what form and what reasons do we collect your personal data?
Platforms such as fulfilling our legal obligations as a company, the performance of the sales contract between us, the reasons stipulated in the law and the legitimate interest of the Company, or your personal data, which we request from you, verbally, physically or electronically or to us, on our website or N11, Hepsiburada and Gittigidiyor. or through your search engines. Due to the legal obligation and legitimate interest of the Company to ensure workplace safety, we collect your visual data through the cameras we place in the headquarters and stores. We collect your personal data through legal documents and notices sent to us to fulfill our legal obligations.
For what purposes do we process your personal data?
We are able to process your other personal data that we mentioned above and that you can share with us for the following purposes:
In order to maintain the seller-customer relationship we will establish with you, in particular;
Ensuring that you are a member of the website
Whether you are a member or not, ensuring that you order products
Selling products to schools, sports clubs and companies
Selling products to retailers, institutions and organizations
Ensuring the timely and complete delivery of the products to you
Following the sales transactions,
Paying to companies,
In order to carry out some processes that we are obliged to do within the framework of the relevant legislation, in particular;

Creating an invoice and preparing an expense document
Storing invoice information within the legal obligation
Realization of checks, promissory notes and related bank transactions,
Collection by credit card,
Opening current card,
In order to better perform our service to you, to improve ourselves, to carry out marketing and research activities;

Planning and realizing sales and marketing activities specific to you
If you have your consent, to offer you campaigns and offers by evaluating your shopping preferences and histories, and to send you commercial electronic messages in this context
For the purposes such as creating or increasing the commitment to the products and services offered to you, the products and services are customized according to our customers' tastes, usage habits and needs, and their planning and realization of the necessary activities, conducting satisfaction and loyalty research,
Programming and monitoring the sales, marketing and promotion processes of products and services
Ensuring that your personal data is kept in a secure database in order to be able to fulfill our above-mentioned services and to respond to your requests and complaints such as after sales returns and changes.
Within the scope of the loyalty card, many data, including the personal data shared by our customers, are recorded in the CRM application, ensuring the preservation of this data, preparing suitable opportunities and campaigns for our customers and ensuring customer satisfaction in this direction.
In order to manage the Company, to carry out the business, to implement the Company policies, in particular;
Ensuring security in stores
Ensuring the legal and commercial security of the products and services offered by our company and those who have a business relationship with our Company and our Company.
Planning the information security processes of our stores and our company, creating and managing the information technologies infrastructure
Improvement and development of the services provided by our company, determination and implementation of commercial and business strategies
Maintaining business and operations, carrying out our Company activities and procedures
Managing the daily cash flow of our company,
In order to exercise our right to defense against legal demands, in particular;

Ensuring the management of consumer complaints. We process your personal data for the maximum time required in the relevant legislation or for the purpose for which they are processed, and in any case for the period of legal expiry.
SHARING YOUR PERSONAL DATA WITH THIRD PARTIES IN DOMESTIC

From time to time, your personal data may be transferred to specialist companies or the servers of the applications we use, in order to perform certain activities. For example;

If you are on our mailing and SMS sending list, only the data required for the realization of this activity can be transferred to the companies that send bulk SMS and electronic messages.
It is transferred to the servers of the integrated collection application in order to realize the transactions and the process related to the collection.
In order to send the product you request within the framework of the seller-customer relationship with you, we can only share your personal data, such as your name and surname and address, with the shipping companies.
If we need technical support, the companies that we receive support may need to access our systems from time to time so that your data in the relevant systems may be accessible for those companies. However, we take necessary measures to prevent these companies from using your personal data.
In order for us to provide website service, the website is transferred to our service provider.
It is transferred to banks to enable payment transactions.
It is shared with the storage company that we have an agreement with in order to carry out the storage and shipment processes.
In addition, in order to exercise our right to defense, we can share it with our lawyers and relevant institutions within the framework of our obligation to fulfill legal requests such as court order, Consumer Arbitration Committee decision or evidence request, provided that it complies with the law and procedure.

YOUR RIGHTS

Pursuant to Article 11 of the KVKK, personally, provided that you prove your identity, regarding your personal data;

To find out whether the company processes personal data about you, and if so, to request information about it,
To learn the purpose of processing your personal data and whether they are used in accordance with their purpose,
You have the right to find out whether personal data are transmitted domestically or abroad and to whom.
You also have the right to request from the Company to correct your incorrect and incomplete personal data and to inform the recipients whose data may or may not have been transferred.

You can request your personal data to be destroyed (deleted, destroyed or anonymized) from the Company within the framework of the conditions stipulated in article 7 of KVKK. You can also request that third parties to whom the data are transferred or can be transferred to be informed about your request for destruction and / or correction. However, by evaluating your request for destruction and correction, which method is suitable will be evaluated by us according to the conditions of the concrete event. In this context, you can always request information about why we choose the method of destruction we have chosen.

You can object to the results of your personal data analysis, which was created exclusively using an automated system, if these results are against your interests.

If your personal data is processed illegally, you may request that the loss be compensated if you suffer damage.

Your requests in your application will be concluded free of charge within thirty days at the latest, depending on the nature of the request. However, in the event that the transaction requires a separate cost for the Company, the fee determined by the Personal Data Protection Board in the Communiqué Regarding the Application Procedures and Principles to the Data Officer may be charged.

For your personal data processing, you must submit your application to our Company by filling out the application form on the Company's website, in writing or by using your registered e-mail (KEP) address, secure electronic signature, mobile signature or your e-mail address that you have previously informed us. is required. Depending on the nature of your request and your application method, the Company may request additional verifications (such as sending a message to your registered phone, calling, etc.) in order to determine whether the application belongs to you and thus to protect your rights. For example, if you apply through your e-mail address registered in the Company, we can contact you using another contact method registered in the Company and request confirmation of whether the application belongs to you.


COMPANY INFORMATIONS
PERFORMİST SPOR VE MEDİKAL SANAYİ AŞ.
Yeni Çamlıca Mh. Dursunbey Cad. No:13
Ataşehir / İSTANBUL / TÜRKİYE
Phone: 0 216 492 78 03 Fax: 0216 492 78 04
[email protected]
Mersis No: 0728057376600001
Trade Office: 747529-0

Loading...