Your SEO optimized title page contents
 • Tüm Kategoriler
  • EĞİTİMDE YARATICI DRAMA- ÖMER ADIGÜZEL

   EĞİTİMDE YARATICI DRAMA- ÖMER ADIGÜZEL
   Görsel 1
   PPuan : 25
   Fiyat:
   25,00 TL + KDV
   KDV Dahil:
   25,00 TL
   Havale / EFT:
   24,50 TL
   EĞİTİMDE YARATICI DRAMA- ÖMER ADIGÜZEL 5.0 5 1847 0
   25,00 www.performist.com.tr
   8,33 TL'den başlayan taksit seçenekleri için tıklayın.
   Sepete EkleSatın Al

   EĞİTİMDE YARATICI DRAMA

   ÖMER ADIGÜZEL

   2011, Naturel Yayıncılık

   İÇİNDEKİLER

   Dorothy Heathcote’dan İlksöz...............................................       xii

   Önsöz ......................................................................................     xiv

   Giriş .........................................................................................         1

   Eğitim ve Yaratıcı Drama.................................................         5

   Niçin Yaratıcı Drama?......................................................         7

    

   1.BÖLÜM

   YARATICI DRAMA İLE İLİŞKİLİ BAZI KAVRAMLAR      11

   1.1.   Dram, Drama...........................................................       11

   1.2.   Dramatik ve Dramatik Durum...............................       14

   1.3.   Dramatik Oyun........................................................       16

   1.4.   Dramatizasyon.........................................................       19

   1.5.   Dramaturgi...............................................................       22

   1.6.   Yaratıcılılık...............................................................       24

   1.7.   İletişim......................................................................       26

   1.8.   Etkileşim, Eylem, Edim, Performans.......................       29

   1.9.   Empati......................................................................       32

   1.10. Animasyon...............................................................       35

   1.11. Atölye.......................................................................       37

   1.12. Mış Gibi Yapmak-Kendiliğindenlik (Spontanite)...       39

   1.13. Hareket.....................................................................       42

   1.14. Ritüel.........................................................................       46

   1.15. Fragman ..................................................................       49

    

   2.BÖLÜM

   YARATICI DRAMA.............................................................       53

   2.1.Yaratıcı Drama Nedir?...............................................       55

   2.2.Yaratıcı Dramaya İlişkin Diğer Tanımlar..................       57

   2.3.Yaratıcı Drama- Eğitimde Drama- Eğitici Drama

   Eğitsel Drama Kavramları................................................       63

   2.4.Eğitimde Yaratıcı Drama............................................       65

   2.5.Yaratıcı Dramanın Belirgin Özellikleri......................       66

   2.6.Yaratıcı Dramanın Genel Amaçları ..........................       79

   2.7.Yaratıcı Drama’nın Temel Öğeleri (Bileşenleri).........       88

   2.7.1.Drama Lideri/Eğitmeni/Öğretmeni .....................       89

   2.7.1.1.Yaratıcı Drama Süreçlerinde Liderin Uyması

   Gereken Genel İlkeler.....................................................       93

   2.7.2. Grup (Katılımcılar) – Yaşantılar.........................       96

   2.7.2.1. Yaratıcı Drama Süreçlerinde Katılımcının

   Uyması Gereken Genel İlkeler ......................................     101

   2.7.3. Mekân (Çalışma Ortamı).....................................     103

   2.7.3.1. Drama Mekânının Özellikleri..........................     103

   2.7.3.2.Drama Mekânında Bulunması Gereken

   Araç-Gereçler.................................................................     105

   2.7.3.3 Diğer Mekânların Yaratıcı Drama

   Mekanı OlarakKullanımı  .............................................     105               

      2.7.4. Konu (Düşünce)...................................................     113   

   2.8.Yaratıcı Dramanın Kullanım Biçimleri / Boyutları...     115

   2.8.1.Yaratıcı Dramanın Bir Araç veya Bir Yöntem

   Olarak Kullanımı...........................................................     117

   2.8.2.Yaratıcı Dramanın Bir Amaç-Bir Ders Olarak

   Kullanımı..................................................................     120               

   2.9.Yaratıcı Dramanın Yapılandırılması-Aşamaları.......     122

   2.9.1. Isınma - Hazırlık .................................................     124

   2.9.2. Canlandırma........................................................     126

   2.9.3. Değerlendirme-Tartışma......................................     127

   2.10. Dramatik Kurgunun Bileşenleri .............................     131

   2.10.1.Rol .......................................................................     134

   2.10.2. Dramatik Gerilim ..............................................     137

   2.10.3. Odak ..................................................................     139   

   2.10.4. Mekân.................................................................     143

   2.10.5. Zaman ...............................................................     145

   2.10.6. Dil.......................................................................     146

   2.10.7. Hareket...............................................................     150

   2.10.8. Atmosfer.............................................................     151

   2.10.9. Semboller............................................................     154

   2.10.10. Dramatik Anlam..............................................     156

   2.11. Yaratıcı Dramada Ölçme ve Değerlendirme .........     156

    

   3.BÖLÜM

   YARATICI DRAMANIN GELİŞİMİ VE İLK ÖNCÜLERİ            167

   3.1. Harriyet Finlay Johnson............................................     170

   3.2. Henry Caldwell Cook................................................     200

   3.3. Peter Slade..................................................................     208

   3.4. Brian Way...................................................................     214

   3.5. Dorothy Heathcote....................................................     233

   3.6. Gavin Bolton..............................................................     247

   3.7. Winifred Ward...........................................................     250

    

   4.BÖLÜM

   TÜRKİYE’DE EĞİTİMDE YARATICI DRAMANIN

   GELİŞİMİ...............................................................................     253

   4.1. 1980’li Yıllar Öncesi Yaratıcı Drama Çalışmalarına

   İlişkin İzler.........................................................................     254

   4.2. Eğitim Programlarında Canlandırmaya Dönük İzler            256

   4.3. 1980’li Yıllar Sonrası Canlandırma Odaklı

   Çalışmalar.........................................................................     261

   4.3.1. Tamer Levent ve İnci San Buluşması..................     261

   4.3.2. Uluslararası Eğitimde Yaratıcı Drama

   Seminerleri .....................................................................     263

   4.3.3. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi’nde

   Yaratıcı Drama ve Diğer Akademik Çalışmalar ..........     269

   4.3.4. 1980 Sonrası Milli Eğitim Bakanlığı’nda Yaratıcı

   Drama Eğitimine Yönelik Çalışmalar............................     273

   4.3.5. Çağdaş Drama Derneğinin Kuruluşu.................     276

   4.3.6. Diğer Çalışmalar...................................................     279

   4.4. Yaratıcı Drama’ nın Türkiye’deki İlk Öncüleri.........     280

   4.4.1. Selahattin Çoruh..................................................     280

   4.4.2. Emin Özdemir......................................................     284

   4.4.3. Tamer Levent........................................................     287

   4.4.4. İnci San.................................................................     298

    

   5.BÖLÜM

   TİYATRO VE TİYATRODA BAZI YAKLAŞIMLARIN

   YARATICI DRAMA İLE İLİŞKİSİ.....................................     309

   5.1.  Tiyatronun Öğeleri (Bileşenleri)...............................     311

   5.2.  Oyun ve Tiyatro Pedagojisi......................................     315

    

   5.3.  Oyun Pedagojisi........................................................     317

   5.4.  Tiyatro Pedagojisi .....................................................     324

   5.5.  Tiyatro Pedagojisinin Çalışma Alanları...................     327   

   5.6.  Canlandırmacı Oyun-Sahne Oyunu

   (Darstellendes Spiel).........................................................    330

   5.7.  Çocuk Tiyatrosu-Çocukların Tiyatrosu...................     334

   5.8.  Okulda Drama..........................................................     339

   5.9.  Okul Oyunu – Okul Tiyatrosu.................................     341

   5.10. İsmail Hakkı Baltacıoğlu’nun Okul Tiyatrosu

   Anlayışı..............................................................................     343

   5.11. Okul Tiyatrosu ve Yaratıcı Drama .........................     346

   5.12. Mini – Mono Drama................................................     346

   5.13. Eğitimde Tiyatro.......................................................     350

   5.14. Anlatı Tiyatrosu.......................................................     352

   5.15. Feminist Tiyatro Pedogojisi......................................     356               

   5.16. Forum Tiyatro .........................................................     359

   5.17. Öğretici Oyunlar  (Lehrstück).................................     366

   5.18. Doğaçlama Tiyatrosu (Tiyatro Sporu - Spor

   Tiyatrosu)..........................................................................     376   

   5.19. Türkiye’de Tiyatro Sporuna Bir Örnek...................     380               

    

   6. BÖLÜM

   OYUN VE YARATICI DRAMA..........................................     381

   6.1. Oyun Tanımları..........................................................     381

   6.2. Oyunun Özellikleri....................................................     385

   6.3. Oyunun Önemi ve Çocuğun Gelişimine Katkıları...     388

   6.4. Drama-Oyun-Dramatik Oyun İlişkisi.......................     391                              

    

   7.BÖLÜM

   PSİKODRAMA, SOSYODRAMA, MORENO VE

   YARATICI DRAMA...................................................................     397   

   7.1. Sosyometri Kuramı....................................................     397

   7.1.1. Eylem.....................................................................     398

   7.1.2. Spontanite ve Yaratıcılık......................................     398

   7.1.3. Rol Kuramı............................................................     399

   7.2. Psikodrama.................................................................     400

   7.3. Psikodramanın Ögeleri..............................................     404

   7.3.1. Sahne-Dekor.........................................................     404

   7.3.2. Yönetici-Terapist...................................................     405

   7.3.3. Baş Oyuncu-Protoganist......................................     407

   7.3.4. Yardımcı Oyuncular.............................................     408

   7.3.5. İzleyiciler (Grup)...................................................     409

   7.4. Psikodramanın Aşamaları.........................................     410

   7.4.1. Isınma Aşaması....................................................     410

   7.4.2. Oyun Aşaması......................................................     410

   7.4.3. Görüşme Aşaması.................................................     411

   7.5. Temel Psikodrama Teknikleri....................................     412

   7.5.1. Rol Değiştirme......................................................     412

   7.5.2. Ayna......................................................................     413

   7.5.3. Eşleme...................................................................     413

   7.6. Moreno.......................................................................     414

   7.7. Psikodrama Uzmanı Olma........................................     415

   7.8. Sosyodrama................................................................     416

   7.9. Psikodrama- Yaratıcı Drama.....................................     417

    

   8.BÖLÜM

   8. YARATICI DRAMADA KULLANILAN TEKNİKLER

   VE SÜREÇSEL DRAMA YAKLAŞIMI.....................................     421

   A.Teknikler............................................................................     425

   8.1. Doğaçlama.................................................................     425

   8.2. Rol Oynama...............................................................     432

   8.3. Rol Değiştirme............................................................     435

   8.4. Eş Zamanlı Doğaçlama .............................................     436               

   8.5. Öğretmenin Rolde Olması (Rol Alması)...................     437

   8.6. Küçük Grupla Yapılan Doğaçlama-Rol Oynama....     448

   8.7. Tüm Grupla Doğaçlama-Rol Oynama......................     450

   8.8. Dramatizasyon...........................................................     450

   8.9. Geriye Dönüş..............................................................     458

   8.10. Röportaj-Söyleşi-Sorgu-Görüşme............................     459

   8.11. Sıcak Sandalye.........................................................     460

   8.12. Bilinç Koridoru.........................................................     461

   8.13. Donuk İmge .............................................................     462

   8.14. Dedikodu Halkası ...................................................     466

   8.15. Rol İçinde Yazma ....................................................     466

   8.16. İç Ses (Kafa Sesi)......................................................     467

   8.17. Toplantı Düzenleme................................................     468

   8.18. Pantomim.................................................................     469

   8.19. Rol Kartları ..............................................................     475

   8.20. Özel Mülkiyet-Yarım Kalmış Materyal...................     484

   8.21. Ritüeller-Seramoniler...............................................     484

   8.22.Telefon Görüşmeleri .................................................     485

   8.23. Gerçek An-Doğruluk Anı........................................     486

   8.24. Bölünmüş Ekran.......................................................     486

   8.25. Grup Heykelleri-Tablo Oluşturma..........................     486

   8.26. Akışkan Heykel........................................................     487

   8.27. Yaratıcı Drama ile Uyarlanmış Altı Şapkalı

   Düşünme Tekniği..............................................................     488

   8.28. Yaratıcı Drama ile Uyarlanmış İstasyon Tekniği...     489

   8.29. Anlatı Tekniği...........................................................     490

   8.30. Forum Tiyatro..........................................................     490

   8.31. Fragman...................................................................     490

   8.32. Aradaki Boşluk ........................................................     491

   8.33. Ânı İşaretleme..........................................................     491

   8.34. Başüstü Konuşmaları...............................................     491

   8.35. Buz Dağ....................................................................     491

   8.36. Uzman Görüşü.........................................................     491

   8.37. Duvardaki Rol..........................................................     492

   8.38. Duvarların Kulakları Var........................................     492

   8.39. Düşünce İzleme........................................................     492

   8.40. Harita ya da Şema Oluşturma................................     493

   8.41. Yaşam Çemberi........................................................     493

   8.42. Hazır Roller..............................................................     493

   8.43. Manşet......................................................................     493

   8.44. Senin Yerinde Olsaydım .........................................     494

   8.45. Şu Yol – Bu Yol.........................................................     494

   8.46. Tekrar Canlandırma ...............................................     494

   8.47. Zaman Çizgisi .........................................................     495

   8.48. Mekânı Tanımlamak................................................     495

   8.49. Toplu Çizim..............................................................     495

   8.50. Yaşamda Bir Gün.....................................................     495

   8.51. Boş Ekran..................................................................     496

   8.52. Rol Koridoru.............................................................     496

   B. Süreçsel Drama (Proces Drama) Yaklaşımı.........................     497

    

   9. BÖLÜM

   BAZI ÜLKELERDEKİ GELİŞİMİ VE BUGÜNKÜ

   DURUMU...............................................................................     517

   9.1. Bulgaristan.................................................................     517

   9.2. Çek Cumhuriyeti........................................................     518

   9.3. Finlandiya...................................................................     521

   9.4. Hırvatistan.................................................................     523

   9.5. İsveç............................................................................     526

   9.6. Macaristan..................................................................     528

   9.7. Norveç........................................................................     531

   9.8. Portekiz.......................................................................     535

   9.9. Sırbistan......................................................................     536

   9.10. Tayvan......................................................................     538

   9.11. Yunanistan...............................................................     541

    

   KAYNAKLAR.............................................................................     545

   Özgeçmiş.................................................................................    

   Diğer Özellikler
   Stok KoduPER-YD1
   MarkaNATUREL YAYINEVİ
   Stok DurumuVar
   İzlenme Sayısı1847
   Mağazaya Eklenme17.03.2011
   Bu ürüne henüz yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun 1 PPuan kazanın

   ANASAYFA | İLETİŞİM | MÜŞTERİ HİZMETLERİ

    
    
   Instagram

    
   Copyright © 2010 Performist- Bu sitedeki içerikler Performist Grup Sportif Hizmetler San. Dış. Tic. Ltd. Şti'ye aittir.
   İzinsiz kullanılamaz. İçeriker telif hakkı ile korunur. Performist tescilli markadır.
   spor medikal, sportif medikal, cramer sports medicine, soğutucu sprey, dizlik, dirseklik, ayak bilekliği, active ankle, leukotape, kinesiotape, k tape, kinesiotex, msd, vip medikal, ipek medikal, merkez spor, ssm, kinezyotape, tespit bandı, gazofix, protape, buzluk, sağlık çantası, ilk yardım çantası, bactigras, primapore, pirimapor, opsite post-op, m tape, rehband, bsn, sporcu sağlığı, sporcu beslenmesi, basketbol sağlık, elastik bandaj, bandaj makası, neopren, patella destekli dizlik, dizlik fiyatları, dirseklik fiyatları, taping, bandajlama, aresbant, yara bakımı, actolind, strappal, strappal forte, tensoplus, tensoplast, tens cihazı, tanita, msd, theraband, compex, parmak bandı, eurotape, cooland cold sprey, igloo buzluk fiyatları
   PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.