Your SEO optimized title page contents

EĞİTİMDE YARATICI DRAMA- ÖMER ADIGÜZEL

EĞİTİMDE YARATICI DRAMA- ÖMER ADIGÜZEL
Görsel 1
PPuan : 25
Fiyat:
25,00 TL
Havale / EFT:
24,50 TL
EĞİTİMDE YARATICI DRAMA- ÖMER ADIGÜZEL 5.0 5 1948 0
25,00 www.performist.com.tr
3,01 TL'den başlayan taksit seçenekleri için tıklayın.
Sepete EkleSatın Al

EĞİTİMDE YARATICI DRAMA

ÖMER ADIGÜZEL

2011, Naturel Yayıncılık

İÇİNDEKİLER

Dorothy Heathcote’dan İlksöz...............................................       xii

Önsöz ......................................................................................     xiv

Giriş .........................................................................................         1

Eğitim ve Yaratıcı Drama.................................................         5

Niçin Yaratıcı Drama?......................................................         7

 

1.BÖLÜM

YARATICI DRAMA İLE İLİŞKİLİ BAZI KAVRAMLAR      11

1.1.   Dram, Drama...........................................................       11

1.2.   Dramatik ve Dramatik Durum...............................       14

1.3.   Dramatik Oyun........................................................       16

1.4.   Dramatizasyon.........................................................       19

1.5.   Dramaturgi...............................................................       22

1.6.   Yaratıcılılık...............................................................       24

1.7.   İletişim......................................................................       26

1.8.   Etkileşim, Eylem, Edim, Performans.......................       29

1.9.   Empati......................................................................       32

1.10. Animasyon...............................................................       35

1.11. Atölye.......................................................................       37

1.12. Mış Gibi Yapmak-Kendiliğindenlik (Spontanite)...       39

1.13. Hareket.....................................................................       42

1.14. Ritüel.........................................................................       46

1.15. Fragman ..................................................................       49

 

2.BÖLÜM

YARATICI DRAMA.............................................................       53

2.1.Yaratıcı Drama Nedir?...............................................       55

2.2.Yaratıcı Dramaya İlişkin Diğer Tanımlar..................       57

2.3.Yaratıcı Drama- Eğitimde Drama- Eğitici Drama

Eğitsel Drama Kavramları................................................       63

2.4.Eğitimde Yaratıcı Drama............................................       65

2.5.Yaratıcı Dramanın Belirgin Özellikleri......................       66

2.6.Yaratıcı Dramanın Genel Amaçları ..........................       79

2.7.Yaratıcı Drama’nın Temel Öğeleri (Bileşenleri).........       88

2.7.1.Drama Lideri/Eğitmeni/Öğretmeni .....................       89

2.7.1.1.Yaratıcı Drama Süreçlerinde Liderin Uyması

Gereken Genel İlkeler.....................................................       93

2.7.2. Grup (Katılımcılar) – Yaşantılar.........................       96

2.7.2.1. Yaratıcı Drama Süreçlerinde Katılımcının

Uyması Gereken Genel İlkeler ......................................     101

2.7.3. Mekân (Çalışma Ortamı).....................................     103

2.7.3.1. Drama Mekânının Özellikleri..........................     103

2.7.3.2.Drama Mekânında Bulunması Gereken

Araç-Gereçler.................................................................     105

2.7.3.3 Diğer Mekânların Yaratıcı Drama

Mekanı OlarakKullanımı  .............................................     105               

   2.7.4. Konu (Düşünce)...................................................     113   

2.8.Yaratıcı Dramanın Kullanım Biçimleri / Boyutları...     115

2.8.1.Yaratıcı Dramanın Bir Araç veya Bir Yöntem

Olarak Kullanımı...........................................................     117

2.8.2.Yaratıcı Dramanın Bir Amaç-Bir Ders Olarak

Kullanımı..................................................................     120               

2.9.Yaratıcı Dramanın Yapılandırılması-Aşamaları.......     122

2.9.1. Isınma - Hazırlık .................................................     124

2.9.2. Canlandırma........................................................     126

2.9.3. Değerlendirme-Tartışma......................................     127

2.10. Dramatik Kurgunun Bileşenleri .............................     131

2.10.1.Rol .......................................................................     134

2.10.2. Dramatik Gerilim ..............................................     137

2.10.3. Odak ..................................................................     139   

2.10.4. Mekân.................................................................     143

2.10.5. Zaman ...............................................................     145

2.10.6. Dil.......................................................................     146

2.10.7. Hareket...............................................................     150

2.10.8. Atmosfer.............................................................     151

2.10.9. Semboller............................................................     154

2.10.10. Dramatik Anlam..............................................     156

2.11. Yaratıcı Dramada Ölçme ve Değerlendirme .........     156

 

3.BÖLÜM

YARATICI DRAMANIN GELİŞİMİ VE İLK ÖNCÜLERİ            167

3.1. Harriyet Finlay Johnson............................................     170

3.2. Henry Caldwell Cook................................................     200

3.3. Peter Slade..................................................................     208

3.4. Brian Way...................................................................     214

3.5. Dorothy Heathcote....................................................     233

3.6. Gavin Bolton..............................................................     247

3.7. Winifred Ward...........................................................     250

 

4.BÖLÜM

TÜRKİYE’DE EĞİTİMDE YARATICI DRAMANIN

GELİŞİMİ...............................................................................     253

4.1. 1980’li Yıllar Öncesi Yaratıcı Drama Çalışmalarına

İlişkin İzler.........................................................................     254

4.2. Eğitim Programlarında Canlandırmaya Dönük İzler            256

4.3. 1980’li Yıllar Sonrası Canlandırma Odaklı

Çalışmalar.........................................................................     261

4.3.1. Tamer Levent ve İnci San Buluşması..................     261

4.3.2. Uluslararası Eğitimde Yaratıcı Drama

Seminerleri .....................................................................     263

4.3.3. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi’nde

Yaratıcı Drama ve Diğer Akademik Çalışmalar ..........     269

4.3.4. 1980 Sonrası Milli Eğitim Bakanlığı’nda Yaratıcı

Drama Eğitimine Yönelik Çalışmalar............................     273

4.3.5. Çağdaş Drama Derneğinin Kuruluşu.................     276

4.3.6. Diğer Çalışmalar...................................................     279

4.4. Yaratıcı Drama’ nın Türkiye’deki İlk Öncüleri.........     280

4.4.1. Selahattin Çoruh..................................................     280

4.4.2. Emin Özdemir......................................................     284

4.4.3. Tamer Levent........................................................     287

4.4.4. İnci San.................................................................     298

 

5.BÖLÜM

TİYATRO VE TİYATRODA BAZI YAKLAŞIMLARIN

YARATICI DRAMA İLE İLİŞKİSİ.....................................     309

5.1.  Tiyatronun Öğeleri (Bileşenleri)...............................     311

5.2.  Oyun ve Tiyatro Pedagojisi......................................     315

 

5.3.  Oyun Pedagojisi........................................................     317

5.4.  Tiyatro Pedagojisi .....................................................     324

5.5.  Tiyatro Pedagojisinin Çalışma Alanları...................     327   

5.6.  Canlandırmacı Oyun-Sahne Oyunu

(Darstellendes Spiel).........................................................    330

5.7.  Çocuk Tiyatrosu-Çocukların Tiyatrosu...................     334

5.8.  Okulda Drama..........................................................     339

5.9.  Okul Oyunu – Okul Tiyatrosu.................................     341

5.10. İsmail Hakkı Baltacıoğlu’nun Okul Tiyatrosu

Anlayışı..............................................................................     343

5.11. Okul Tiyatrosu ve Yaratıcı Drama .........................     346

5.12. Mini – Mono Drama................................................     346

5.13. Eğitimde Tiyatro.......................................................     350

5.14. Anlatı Tiyatrosu.......................................................     352

5.15. Feminist Tiyatro Pedogojisi......................................     356               

5.16. Forum Tiyatro .........................................................     359

5.17. Öğretici Oyunlar  (Lehrstück).................................     366

5.18. Doğaçlama Tiyatrosu (Tiyatro Sporu - Spor

Tiyatrosu)..........................................................................     376   

5.19. Türkiye’de Tiyatro Sporuna Bir Örnek...................     380               

 

6. BÖLÜM

OYUN VE YARATICI DRAMA..........................................     381

6.1. Oyun Tanımları..........................................................     381

6.2. Oyunun Özellikleri....................................................     385

6.3. Oyunun Önemi ve Çocuğun Gelişimine Katkıları...     388

6.4. Drama-Oyun-Dramatik Oyun İlişkisi.......................     391                              

 

7.BÖLÜM

PSİKODRAMA, SOSYODRAMA, MORENO VE

YARATICI DRAMA...................................................................     397   

7.1. Sosyometri Kuramı....................................................     397

7.1.1. Eylem.....................................................................     398

7.1.2. Spontanite ve Yaratıcılık......................................     398

7.1.3. Rol Kuramı............................................................     399

7.2. Psikodrama.................................................................     400

7.3. Psikodramanın Ögeleri..............................................     404

7.3.1. Sahne-Dekor.........................................................     404

7.3.2. Yönetici-Terapist...................................................     405

7.3.3. Baş Oyuncu-Protoganist......................................     407

7.3.4. Yardımcı Oyuncular.............................................     408

7.3.5. İzleyiciler (Grup)...................................................     409

7.4. Psikodramanın Aşamaları.........................................     410

7.4.1. Isınma Aşaması....................................................     410

7.4.2. Oyun Aşaması......................................................     410

7.4.3. Görüşme Aşaması.................................................     411

7.5. Temel Psikodrama Teknikleri....................................     412

7.5.1. Rol Değiştirme......................................................     412

7.5.2. Ayna......................................................................     413

7.5.3. Eşleme...................................................................     413

7.6. Moreno.......................................................................     414

7.7. Psikodrama Uzmanı Olma........................................     415

7.8. Sosyodrama................................................................     416

7.9. Psikodrama- Yaratıcı Drama.....................................     417

 

8.BÖLÜM

8. YARATICI DRAMADA KULLANILAN TEKNİKLER

VE SÜREÇSEL DRAMA YAKLAŞIMI.....................................     421

A.Teknikler............................................................................     425

8.1. Doğaçlama.................................................................     425

8.2. Rol Oynama...............................................................     432

8.3. Rol Değiştirme............................................................     435

8.4. Eş Zamanlı Doğaçlama .............................................     436               

8.5. Öğretmenin Rolde Olması (Rol Alması)...................     437

8.6. Küçük Grupla Yapılan Doğaçlama-Rol Oynama....     448

8.7. Tüm Grupla Doğaçlama-Rol Oynama......................     450

8.8. Dramatizasyon...........................................................     450

8.9. Geriye Dönüş..............................................................     458

8.10. Röportaj-Söyleşi-Sorgu-Görüşme............................     459

8.11. Sıcak Sandalye.........................................................     460

8.12. Bilinç Koridoru.........................................................     461

8.13. Donuk İmge .............................................................     462

8.14. Dedikodu Halkası ...................................................     466

8.15. Rol İçinde Yazma ....................................................     466

8.16. İç Ses (Kafa Sesi)......................................................     467

8.17. Toplantı Düzenleme................................................     468

8.18. Pantomim.................................................................     469

8.19. Rol Kartları ..............................................................     475

8.20. Özel Mülkiyet-Yarım Kalmış Materyal...................     484

8.21. Ritüeller-Seramoniler...............................................     484

8.22.Telefon Görüşmeleri .................................................     485

8.23. Gerçek An-Doğruluk Anı........................................     486

8.24. Bölünmüş Ekran.......................................................     486

8.25. Grup Heykelleri-Tablo Oluşturma..........................     486

8.26. Akışkan Heykel........................................................     487

8.27. Yaratıcı Drama ile Uyarlanmış Altı Şapkalı

Düşünme Tekniği..............................................................     488

8.28. Yaratıcı Drama ile Uyarlanmış İstasyon Tekniği...     489

8.29. Anlatı Tekniği...........................................................     490

8.30. Forum Tiyatro..........................................................     490

8.31. Fragman...................................................................     490

8.32. Aradaki Boşluk ........................................................     491

8.33. Ânı İşaretleme..........................................................     491

8.34. Başüstü Konuşmaları...............................................     491

8.35. Buz Dağ....................................................................     491

8.36. Uzman Görüşü.........................................................     491

8.37. Duvardaki Rol..........................................................     492

8.38. Duvarların Kulakları Var........................................     492

8.39. Düşünce İzleme........................................................     492

8.40. Harita ya da Şema Oluşturma................................     493

8.41. Yaşam Çemberi........................................................     493

8.42. Hazır Roller..............................................................     493

8.43. Manşet......................................................................     493

8.44. Senin Yerinde Olsaydım .........................................     494

8.45. Şu Yol – Bu Yol.........................................................     494

8.46. Tekrar Canlandırma ...............................................     494

8.47. Zaman Çizgisi .........................................................     495

8.48. Mekânı Tanımlamak................................................     495

8.49. Toplu Çizim..............................................................     495

8.50. Yaşamda Bir Gün.....................................................     495

8.51. Boş Ekran..................................................................     496

8.52. Rol Koridoru.............................................................     496

B. Süreçsel Drama (Proces Drama) Yaklaşımı.........................     497

 

9. BÖLÜM

BAZI ÜLKELERDEKİ GELİŞİMİ VE BUGÜNKÜ

DURUMU...............................................................................     517

9.1. Bulgaristan.................................................................     517

9.2. Çek Cumhuriyeti........................................................     518

9.3. Finlandiya...................................................................     521

9.4. Hırvatistan.................................................................     523

9.5. İsveç............................................................................     526

9.6. Macaristan..................................................................     528

9.7. Norveç........................................................................     531

9.8. Portekiz.......................................................................     535

9.9. Sırbistan......................................................................     536

9.10. Tayvan......................................................................     538

9.11. Yunanistan...............................................................     541

 

KAYNAKLAR.............................................................................     545

Özgeçmiş.................................................................................    

Diğer Özellikler
Stok KoduPER-YD1
MarkaNATUREL YAYINEVİ
Stok DurumuVar
İzlenme Sayısı1948
Mağazaya Eklenme17.03.2011
Bu ürüne henüz yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun 1 PPuan kazanın

ANASAYFA | İLETİŞİM | MÜŞTERİ HİZMETLERİ

  PERFORMİST GRUP SPORTİF HİZMETLER TİCARET
ÖDEME YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ
 
Instagram

 
Copyright © 2010 Performist- Bu sitedeki içerikler Performist Grup Sportif Hizmetler San. Dış. Tic. Ltd. Şti'ye aittir.
İzinsiz kullanılamaz. İçeriker telif hakkı ile korunur. Performist tescilli markadır.
spor medikal, sportif medikal, cramer sports medicine, soğutucu sprey, dizlik, dirseklik, ayak bilekliği, active ankle, leukotape, kinesiotape, k tape, kinesiotex, msd, vip medikal, ipek medikal, merkez spor, ssm, kinezyotape, tespit bandı, gazofix, protape, buzluk, sağlık çantası, ilk yardım çantası, bactigras, primapore, pirimapor, opsite post-op, m tape, rehband, bsn, sporcu sağlığı, sporcu beslenmesi, basketbol sağlık, elastik bandaj, bandaj makası, neopren, patella destekli dizlik, dizlik fiyatları, dirseklik fiyatları, taping, bandajlama, aresbant, yara bakımı, actolind, strappal, strappal forte, tensoplus, tensoplast, tens cihazı, tanita, msd, theraband, compex, parmak bandı, eurotape, cooland cold sprey, igloo buzluk fiyatları
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.